Categories

Administratori
Administratori
Gjeneron raporte lidhur me rregjistrimet, orarin, të dhënat ,informacionet e studetëve, ndryshimet e notave, procesin e transferimit,rregjistrime mbi normë dhe paparakusht.
Burimet Njerëzore
Burimet Njerëzore
Ndjekin të gjithë procesin e marrjes në punë të punojësit duke filluar nga kontrata, emërimi ,përpilimi ,plotësimi i dosjes së punonjësit deri në largimin nga puna .
Business
Business
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. It is a long established fact that a reader will be distracted by the.
Communication
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. It is a long established fact that a reader will be distracted by the.
English
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. It is a long established fact that a reader will be distracted by the.
Financa
Financa
Financa update-on pagesat e tarifave të regjistrimit të kryera nga studentët gjithashtu ruhet historiku i pagesave të kryera nga studenti për të gjitha vitet akademike.