KONTAKT DHE SUPORT

Na kontaktoni


Mirëmbajtja e Aula-s dhe zhvillimi i raporteve të personalizuara bëhet nga Keminet.net


Keminet.net ofron gjithashtu trajnime, suport të nivelit të parë (helpdesk) dhe nivelit të dytë (analistet)

Detajet e kontaktit::

Keni ndonjë pyetje?

info@aula.al

Na telefononi:

+355 (0) 689028100

AULA


Sistemi i menaxhimit të të dhënave të studentëve


Aula është sistemi i menaxhimit të të dhënave të studentëve Online, i cili ofron një gamë të gjerë shërbimesh për të gjithë strukturat universitare.