Funksionalitetet Kryesore

Aula është sistemi i menaxhimit të të dhënave të studentëve Online, i cili ofron një gamë të gjerë shërbimesh për të gjithë strukturat universitare.

Sistem Modular

 • Infrastruktura Fizike
  • Godinat
  • Ambientet
 • Struktura Akademike
  • Fakultetet
  • Departamentet
 • Organizimi i Studimeve
  • Ciklet e Studimit
  • Programet e Studimit
  • Profilet e Studimit
  • Lëndët
  • Kurrikulat (Programet Mësimore)

Sistem Modular

 • Studentët
  • Të Dhënat Identifikuese
  • Të Dhënat e Kontaktit
  • Të Dhënat mbi Studimin e Shkollës së Mesme
  • Të Dhënat mbi Gjuhët e Huaja
  • Të Dhënat e studimit
 • Regjistrat
 • Orari
 • Pagesat
 • Pedagogët

Sisitem i Integuar

 • Të Gjithë Modulet Ndajnë të Njëjtën Bazë të Dhënash
 • Aula Database
  • Infrastruktura Fizike
  • Struktura Akademike
  • Organizimi Studimeve
  • Studentët
  • Orari
  • Regjistrat
  • Pagesat
  • Pedagogët

Sistem Online

 • I Disponueshëm Për Përdoruesit
  • Kurdo
  • Kudo
  • Nuk Ka Nevojë të Instalohet Klient

Siguria dhe disponueshmëria

 • Baza e të dhënave bazohet në cluster.
 • Http Server përdorin certifikata sigurie.
 • Bazat e të dhënave kopjohen periodikisht në bazë ditore.
 • Për të gjitha veprimet rregjistrohen shënime.
 • Shërbim 7/24
 • Me kërkesë të klientit mund të ofrohet lidhje me fibër optike ndërmjet data center të Keminet me ambjentet e klientit

Zhvillime të pritshme

 • Implementimi i modulit komunikimi midis përdoruesve.
 • Implementimi i modulit të syllabuseve.
 • Implementimi i raporteve standarde për raportimin në Ministrinë e Arsimit dhe Agjencive të Tjera Shtetërore.