Sistemi I Menaxhimit Të Studentëve

Sistemi i menaxhimit të të dhënave të studentëve

 • Besueshmëri: Aula është një sistem i testuar prej shumë vitesh në Universitetin «Aleksandër Moisiu», Durrës
 • Zhvillim i Vazhdueshëm: Minimumi realizohen 2 (dy) përditësime në vit të sistemit
 • Çmim Konkurues: Çmimi bazohet në numrin e studentëve aktivë, nuk ka kosto të fshehura dhe kosto mirëmbajtje, kostot për infrastrukturën janë 0.
Aula është sistemi i menaxhimit të të dhënave të studentëve Online, i cili ofron një gamë të gjerë shërbimesh për të gjithë strukturat universitare.
I shërben studentëve, sekretarive mësimore, pedagogëve, fakulteteve/departamenteve, financës, zyrës mësimore, zyrës së regjistrimeve, zyrës së alumnit, zyrës së burimeve njerëzore.

Siguria dhe disponueshmëria

 • Baza e të dhënave bazohet në cluster.
 • Http Server përdorin certifikata sigurie.
 • Bazat e të dhënave kopjohen periodikisht në bazë ditore.
 • Për të gjitha veprimet rregjistrohen shënime.
 • Shërbim 7/24
 • Me kërkesë të klientit mund të ofrohet lidhje me fibër optike ndërmjet data center të Keminet me ambjentet e klientit

Zhvillime të pritshme

 • Implementimi i modulit komunikimi midis përdoruesve.
 • Implementimi i modulit të syllabuseve.
 • Implementimi i raporteve standarde për raportimin në Ministrinë e Arsimit dhe Agjencive të Tjera Shtetërore.